Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Nożnej

Gratulacje dla drużyny O/KWB za zdobycie Pucharu Ligi BALPN Wiosna 2021!

Gratulacje dla drużyny O/KWB za zdobycie Pucharu Ligi BALPN Wiosna 2021!

 

 

 

Regulamin Rozgrywek

Bełchatowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

 

 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

2. Każda drużyna składa listę 12 zawodników przed przystąpieniem do rozgrywek. Maksymalna ilośc zawodników na liście to 20 osób.

3. W trakcie sezonu zawodnik ma prawo występować tylko w jednej drużynie BALP ( znajdować się tylko na liście jednej drużyny )

4. Jeśli w meczu uczestniczył zawodnik nie uprawniony do gry drużyna otrzymuje -1 pkt. karny.

5. Drużyna która nie stawi się na zawody otrzymuje -1 pkt. karny.

6. W czasie meczu drużyny występują w 7 osobowych składach. Ilość zmian jest nieograniczona. Zmiany odbywają się na przy linii środkowej boiska (plus, minus 6 metrów). Gra odbywa się bez spalonych.

7. Aby drużyna przystąpiła do meczu musi posiadać minimum 4 zawodników.

8. Zawody trwają 2 razy 35 min z 5 minutową przerwą.

9. Rzut karny wykonywany jest na wszystkich boiskach ligi z linii pola karnego.

10. O tym czy drużyna lub zawodnik spełnia warunki umożliwiające udział w grze decyduje sędzia.

11. Kary indywidualne: żółta kartka 5 min, czerwona kartka usunięcie z boiska do końca meczu plus minimum jeden mecz pauzy. O dalszej karze przy czerwonej kartce decyduje sędzia ( o ciężarze przewinienia zawodnika lub drużyny ).

12. Karą podlegają również: ( wulgarne słownictwo i nieprzyzwoite zachowanie zawodników rezerwowych oraz osób towarzyszących ).

13. Za naruszanie porządku, dyscypliny i sportowego zachowania drużyna możne otrzymać walkower w meczu którego to dotyczy.

14. W ligowych rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w OZPN-ach, którzy są oficjalnie wpisywani do sprawozdań meczowych.

15. Zawodnicy którzy ukończyli 35 lat zrzeszeni w OZPN-ach mogą brać udział w naszych rozgrywkach.

26. Nie dopuszcza się do gry zawodników w obuwiu z wkręcanymi korkami. Zawodnik grający w nieodpowiednim obuwiu zostaje ukarany czerwoną kartką.

17. Sędzia i kapitan drużyny ma prawo ustalenia tożsamości ustalenia zawodników drużyny przeciwnej, w tym celu każdy zawodnik ma obowiązek okazać dokument tożsamości. Procedura taka musi nastąpić w obecności sędziego. Jeżeli zawodnik nie posiada dokumentu podczas meczu, to w jego interesie jest dostarczenie dokumentu w innym zaproponowanym przez kapitana drużyny przeciwnej, takie okazanie musi nastąpić w ciągu 48 godzin. Tożsamość zawodnika mogą potwierdzić sędzia główny lub organizator. W przypadku gdy nie ustalono tożsamości zawodnika pociąga to za sobą takie konsekwencje jakby był on nieuprawiony do gry.

18. Dozwolona jest prawidłowa gra wślizgiem (jeżeli zawodnik dokona nieprawidłowego wślizgu według sędziego otrzymuje żółtą kartkę - 5 minut).

19. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. O ubezpieczenie każdy powinien zadbać we własnych zakresie.

20. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe podczas rozgrywek.

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia zawodników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach graja na własne ryzyko i powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w rozgrywkach.

22. Podczas meczu zawodnicy nie są otoczeni przez organizatora żadna forma opieki.

23. Zawodnicy we własnym zakresie pokrywają koszty i szkody jakie mogą wynikać z ich udziału w rozgrywkach. Organizator nie czerpie z ligi żadnych korzyści materialnych.

24. Punkty i bramki z I i II rundy liczone są do tabeli końcowej wraz z wynikiem bezpośredniego meczu.

25. Do rozgrywek może być zgłoszony jeden zawodnik zrzeszony, który ukończył 30 lat.

26. Pozostałe rozstrzygnięcia wg. przepisów PZPN.

27. Zakazuje się w trakcie rozgrywek na boiskach picia alkoholu oraz palenia papierosów.

28.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas rozgrywania meczów piłkarskich.

 

 

Regulamin Rozgrywek

Halowej Bełchatowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

 

 

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

2. Każda drużyna składa listę 12 zawodników przed przystąpieniem do rozgrywek

3. W trakcie sezonu zawodnik ma prawo występować tylko w jednej drużynie HBALP ( znajdować się tylko na liście jednej drużyny )

4. Jeśli w meczu uczestniczył zawodnik nie uprawniony do gry drużyna otrzymuje -1 pkt. karny.

5. Drużyna która nie stawi się na zawody otrzymuje -1 pkt. karny.

6. W czasie meczu drużyny występują w 5 osobowych składach. Ilość zmian jest nieograniczona. Zmiany odbywają się na przy linii środkowej boiska. Gra odbywa się bez spalonych.

7. Aby drużyna przystąpiła do meczu musi posiadać minimum 3 zawodników.

8. Jeżeli drużyna nie stawi się na mecz o wyznaczonej godz. sędzia po 2-ch min odgwizduje walkower.

9. Zawody trwają 2 razy 20 min z 3 minutową przerwą.

10. Odległość od piłki przy rzucie wolnym min 3 metry,przy aucie 2 metry.

11. Piłkę z autu wznawiamy nogą.

12. Bramkarz wznawia grę tylko ręką i nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką.decyduje sędzia.

14.Po pierwszej rundzie drużyna może wymienić dwóch zawodników.

15. Kary indywidualne: żółta kartka 2 min, czerwona kartka usunięcie z boiska do końca meczu a po 5 min wchodzi inny zawodnik plus minimum jeden mecz pauzy. O dalszej karze przy czerwonej kartce decyduje sędzia ( o ciężarze przewinienia zawodnika lub drużyny. )

16. Karą podlegają również: ( wulgarne słownictwo i nieprzyzwoite zachowanie zawodników rezerwowych oraz osób towarzyszących. )

17. Za naruszanie porządku, dyscypliny i sportowego zachowania drużyna możne otrzymać walkower w meczu którego to dotyczy.

18. W ligowych rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w OZPN-ach, którzy są oficjalnie wpisywani do sprawozdań meczowych.

19. Zawodnicy którzy ukończyli 35 lat zrzeszeni w OZPN-ach mogą brać udział w naszych rozgrywkach.

20. Zawodników obowiązuje obuwie halowe . Zawodnik grający w nieodpowiednim obuwiu zostaje ukarany czerwoną kartką.

21. Sędzia i kapitan drużyny ma prawo ustalenia tożsamości ustalenia zawodników drużyny przeciwnej, w tym celu każdy zawodnik ma obowiązek okazać dokument tożsamości. Procedura taka musi nastąpić w obecności sędziego. Jeżeli zawodnik nie posiada dokumentu podczas meczu, to w jego interesie jest dostarczenie dokumentu w innym zaproponowanym przez kapitana drużyny przeciwnej, takie okazanie musi nastąpić w ciągu 48 godzin. Tożsamość zawodnika mogą potwierdzić sędzia główny lub organizator. W przypadku gdy nie ustalono tożsamości zawodnika pociąga to za sobą takie konsekwencje jakby był on nieuprawiony do gry.

22. Zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry przeciwnika.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia zawodników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach grają na własne ryzyko i powinni poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w rozgrywkach.

24. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. O ubezpieczeniu każdy powinien zadbać w własnym zakresie.

25. Podczas meczu zawodnicy nie są otoczeni przez organizatora żadną formą opieki.

26. Zawodnicy w własnym zakresie pokrywają koszty i szkody jakie mogą wynikać z ich udziału w rozgrywkach. Organizator nie czerpie z prowadzenia ligi żadnych korzyści materialnych.

27. Punkty i bramki z I i II rundy liczone są do tabeli końcowej wraz z wynikiem bezpośredniego meczu.

28. Pozostałe rozstrzygnięcia wg. przepisów PZPN.

29. Zakazuje się w trakcie rozgrywek na boiskach picia alkoholu oraz palenia papierosów.

30.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas rozgrywania meczów piłkarskich.